Legal Notice and Privacy Policy

AVÍS LEGAL

D'acord amb la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic s'informa que aquesta pàgina web pertany a TURISME RURAL MAS RAMADES amb domicili social a l'Avinguda Ripollès, s/n de Torroella de Montgrí, CP 17257 (Girona). El NIF/CIF de l´establiment és 40344774Z i la seva adreça electrònica de contacte info@masramades.com

Els drets de reproducció d'aquesta web estan reservats i són propietat de TURISME RURAL MAS RAMADES www.masramades.com

 

ACCÉS LA PÀGINA WEB

L’avís legal regula l’accés i ús dels usuaris i/o visitants a la pàgina web i té per objectiu donar a conèixer els serveis, drets i obligacions de l’establiment rural en permetre l’accés general de tots els visitants d’Internet.

L’accés i/o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari i pressuposa l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització de la pàgina, portal de reserva o dels serveis vinculats a aquests.

TURISME RURAL MAS RAMADES convida als visitants i usuaris que accedeixen a la nostra pàgina web a llegir atentament l’Avís Legal, i les Polítiques de Privacitat i de Cookies amb especial quan es proposin utilitzar la nostra pàgina Web per la obtenció, ús o sol·licitud d´informació, així com per la contractació dels nostres serveis, directa o indirectament, a traves de la pàgina Web, o a traves dels enllaços o altres dades de contacte que es relacionen. TURISME RURAL MAS RAMADES es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu Web. Si no accepta les condicions d’accés i ús, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

 

UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

L’usuari i/o visitant es compromet a fer un ús diligent de la Pàgina Web, així com de la informació relativa als llocs i estances del establiment, a les persones citades o als serveis oferts per l´establiment, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, fent us de la pàgina a títol estrictament personal i d´acord als usos i bons costums generalment acceptades en internet, amb respecte a l’ordre públic establert i compromès amb les condicions d’accés, ús o qualssevol altre condició establerta a la nostra pàgina Web.

A més, l`usuari i/o visitant es compromet a abstenir-se d’utilitzar les pàgines web o qualsevol dels seus continguts, dades o informacions proveïdes en aquest lloc web, amb finalitats o efectes il·lícits, explícitament prohibits en el present text, que siguin lesius dels drets dels seus creadors, d`interessos acordats amb tercers o amb finalitats comercials, polítiques, publicitàries o d´altre caire comercial en benefici propi i sense consentiment dels propietaris legals de l´establiment i el seu lloc web.

Tanmateix l´usuari i/o visitant es compromet a abstenir-se de danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l´accés i la normal utilització dels continguts a altres usuaris de la pàgina web o a qualsevol altre visitant potencial d’Internet mitjançant qualsevol maquinari, programari o qualsevol medi de còpia o reproducció de continguts digitals.

 

FUNCIONAMENT DE LA PÀGINA WEB

En cas d’incompliment de les condicions de l’Avís Legal, o les Polítiques de Privacitat i Cookies, TURISME RURAL MAS RAMADES es reserva el dret a limitar, suspendre i/o excloure l’accés a la seva Pàgina Web, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària al seu respecte. L’administració tècnica de la pàgina Web www.masramades.com farà el possible per mantenir la pàgina Web en bon funcionament, evitant errors, o bé reparant-los i mantenint els continguts actualitzats. Amb tot, TURISME RURAL MAS RAMADES no pot garantir la disponibilitat i continuïtat 24x7 a l’accés a la Pàgina Web, ni tampoc la inexistència d’errors en el contingut, o la disponibilitat dels serveis prestats pels nostres proveïdors tecnològics contractats.

 

RESPONSABILITAT

L’usuari és l’únic responsable de la manera en que hagi pogut cercar a internet i establir des de internet la connexió amb el nostre lloc web, així com de l’ús que pugui fer de qualsevol informació o mecanisme de la Pàgina Web.

TURISME RURAL MAS RAMADES no es farà responsable de cap dany en el hardware i/o software de l’usuari que es derivi de l’accés i ús de la Pàgina Web. Així mateix, tampoc es responsabilitzarà dels danys i/o perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés i/o ús de la informació de la Pàgina Web, i en concret dels que es puguin produir en sistemes informàtics, els provocats per virus /o atacs informàtics, o les caigudes i interrupcions de servei per absència o defecte en les comunicacions o en Internet.

L’usuari serà responsable dels danys i/o perjudicis que TURISME RURAL MAS RAMADES pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès a través del present Avís Legal, de la normativa aplicable i de les Polítiques de Privacitat i de Cookies.

L´administrador no te cap responsabilitat pels errors, mancances o interrupcions en el funcionament del lloc web, i que puguin derivar en la indisponiblitat o inaccessibilitat del lloc web o algunes de les seves pàgines web.

Tanmateix l´administrador no es fa responsable de cap dany en el que l´usuari i/o visitant incorregués com resultat de la seva connexió i/o ús del lloc web, així com tampoc de danys a dispositius d´aquest o de tercers derivats d´aquesta connexió i ús.

 

POLÍTICA EN MATÈRIA DE “LINKS” (WEB ENLLAÇANT I WEB ENLLAÇADA)

Lloc Web que enllaça a www.masramades.com o web enllaçant

Els tercers que tinguin en una pàgina web un enllaç de la present pàgina web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc. En cap cas TURISME RURAL MAS RAMADES es fa responsable del contingut de la pagina web enllaçant, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquesta. Si la Web enllaçant incompleix algun del aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.

Lloc Web enllaçat des de www.masramades.com o web enllaçada

En aquesta Pàgina Web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers amb interessos complementaris i/o relacionats amb els nostres serveis i continguts i que permeten a l’usuari accedir-hi. No obstant, TURISME RURAL MAS RAMADES no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’usuari l’únic encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi.

Tanmateix, els enllaços o esments tenen una finalitat que no necessàriament impliquen per part de TURISME RURAL MAS RAMADES una afinitat, aprovació, comercialització o relació amb les persones, entitats o titulars dels llocs enllaçats.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL SOBRE ELS CONTINGUTS

TURISME RURAL MAS RAMADES, o els seus llicenciadors autoritzats a retenir o atorgar els drets de propietat intel·lectual, són els únics titulars de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els Continguts de la Pàgina Web, entenent com a tal tots els dissenys, bases de dades, programes d’ordinadors subjacents (codi font, inclòs), així com els diferents elements que integren la Pàgina Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.), estructura, ordre, etc. En relació a les marques, noms comercials i signes distintius de l´establiment rural, són titularitat de la TURISME RURAL MAS RAMADES o dels seus llicenciants.

L’ús de la Pàgina Web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual ni industrial. L’usuari té totalment prohibit de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts o els Signes distintius, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 

PUBLICITAT

A la pàgina Web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

TURISME RURAL MAS RAMADES no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

L’Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web, es sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.

 

CANVIS EN L'AVÍS LEGAL I LA POLITICA DE PRIVACITAT

El nostre negoci canvia constantment, i per això pot ser que la Política de Privacitat canviï en algun dels punts exposats. Per veure quins canvis s'han produït, et recomanem que accedeixis a aquesta Política de privacitat per veure'ls. En cas que fem canvis que t'afectin directament els propòsits en el tractament de les teves dades personals, respecte al que es descriuen en la política actual, ens posarem en contacte amb els afectats abans de començar.

 

CONTACTE

Per qualsevol pregunta o comentari sobre el present Avís Legal us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de la nostra adreça electrònica, info@masramades.com

 

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials tant de TURISME RURAL MAS RAMADES com dels proveïdors dels serveis tecnològics associats al nostre lloc web, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de l'usuari i del visitant del lloc web en tot moment i de no recaptar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privadesa en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-li:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Per a quines finalitats recaptem les dades que li sol·licitem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant de temps els conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
 • Quins són els seus drets.

 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

 

TURISME RURAL MAS RAMADES és responsable de la recopilació, tractament i emmagatzematge de les seves dades i per això és de la màxima prioritat gestionar amb la màxima cura i seguretat possible les seves dades personals.

En aquest sentit, l´informem que les seves dades seran tractades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal que correspongui.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat i les condicions d’ús de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

Dades del responsable

TURISME RURAL MAS RAMADES

40344774Z

Avinguda Ripollès, s/n de Torroella de Montgrí, CP 17257 (Girona)

info@masramades.com

 

PER QUINES FINALITATS RECOPILEM i TRACTEM LES SEVES DADES?

L’usuari podrà navegar per la pàgina web sense necessitat de facilitar les seves dades personals. En tot cas, si l’usuari sol·licita contactar per mitja dels formularis de contacte habilitats en el lloc web, serà necessari que indiqui el seu nom i correu electrònic així com el motiu de la consulta, la qual pot contenir altra informació personal. L’usuari és qui decideix facilitar aquestes dades. En cas que l’usuari desitgi rebre comunicacions comercials haurà de facilitar el seu nom i correu electrònic i demanar-ho explícitament al nostre establiment. Igualment, en cas que l’usuari desitgi formalitzar reserves de serveis i/o habitacions en el nostre establiment, serà necessari que ens proporcioni les dades sol·licitades en el formulari de reserves que se li presenta, indicant les dades sol·licitades obligatoris com el nom, cognom, adreça i correu electrònic així com els apartats que sol·liciten la conformitat i compromís de la reserva i/o contractació dels serveis sol·licitats sota les condicions econòmiques i de pagament exposades en la pagina de reserves.

En general, i relació als formularis de l’apartat “Contacte i Reserves” de la pàgina web, l’usuari ha d’omplir els apartats marcats com a “obligatoris” tant en els formularis de contacte com en els formularis que es demanen completar per fer formalitzar les seves reserves i contractar els nostres serveis. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que TURISME RURAL MAS RAMADES no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, TURISME RURAL MAS RAMADES quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’usuari facilita a TURISME RURAL MAS RAMADES han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitza i sense errors. L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

 

La recopilació, el tractament i processament de les seves dades personals es realitza amb el següent propòsits i finalitats:

 • Reserves: fem servir les seves dades personals sol·licitades per completar i gestionar la teva reserva online.
 • Atenció al client: fem servir les seves dades personals per oferir atenció al client i respondre a les seves consultes o peticions.
 • Comentaris dels clients sobre l´establiment: podem fer servir les teves dades de contacte per enviar-te una invitació per e-mail perquè deixis un comentari després de la teva estada o per demanar-te autorització per exposar en la nostre web el teu testimoni o comentaris que ens hagis fet.
 • Activitats de màrqueting: també podem fer servir les teves dades per portar a terme activitats de màrqueting directe, d'acord amb la llei, com enviament de newsletters comercials i/o comunicacions sobre nous productes i serveis o sobre ofertes que creiem que et poden interessar. En aquests casos, incloem un enllaç perquè et puguis sol·licitar o donar-te de baixa si no vols rebre més missatges.
 • Estudis, anàlisis i millores: Podem fer servir dades personals per fer estudis i anàlisis. Fem servir dades dels nostres clients, usuaris o visitants del lloc web de forma anònima amb finalitats analítiques i per millorar els nostres serveis, l'experiència de l'usuari i les funcions i la qualitat dels nostres serveis de turisme rural. En el cas de fer servir o de compartir els resultats d'aquests estudis, com ara e entitats associades o tercers, sempre es fa de manera global i anònima.
 • Matèria legal i de compliment normatiu: com a establiment que ens dediquem al allotjament d´hostes, en alguns casos, se´ns pot requerir per part de les autoritats competents aportar la informació que ens heu facilitat, com ara dades personals, per gestionar i resoldre conflictes legals o queixes, per portar a terme investigacions reglamentàries i normatives o per fer complir els acords o les peticions legals de les autoritats competents tal com requereix la llei.
 • Altres comunicacions: en funció del que ens has sol·licitat o contractat i de les dades de contacte que hagis compartit amb nosaltres, pot ser que ens posem en contacte amb tu per diversos motius:
  • Per respondre i/o gestionar les reserves i peticions de serveis que hagis fet.
  • Si s´ha produït una incidència o s´ha interromput el procés d’una reserva online per algun motiu no estipulat, podem comunicar-te per e-mail o altre medi la circumstància, per tal que puguis continuar amb la reserva.
  • Un cop realitzades les reserves a traves del lloc web, podem enviar-te recordatoris respecte al compliment de les condicions de la reserva i/o dels pagaments acordats.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES

La recopilació i el tractament de les dades s’empara en la base legal que l’usuari y/o visitant del lloc web ha acceptat la política de privacitat web basada en el consentiment de l’article 6.1.a) del RGPD.

 

QUI TÉ ACCÉS A LES DADES DEL CLIENT O DE L´USUARI?

L’accés a les dades personals que estiguin emmagatzemades per TURISME RURAL MAS RAMADES estaran limitades als treballadors i als prestadors de serveis que es contractin, els quals només tractaran les dades dels usuaris per complir amb les seves funcions. En el cas que es transmetessin les dades dels usuaris a tercers prèviament es sol·licitarà el consentiment exprés de l’usuari tret que es tracti d’una cessió necessària pel compliment d’una obligació legal.

 

QUINS DRETS TENEN ELS CLIENTS, USUARIS i/o VISITANTS del LLOC WEB?

Els clients, usuaris o visitants tenen dret a accedir, rectificar, suprimir i oposar-se al tractament, limitar el tractament i a sol·licitar al següent domicili o a l´adreça de e-mail següent:

Avinguda Ripollès, s/n de Torroella de Montgrí, CP 17257 (Girona)

info@masramades.com

Així mateix, l’usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part de TURISME RURAL MAS RAMADES.

 

DRET D’ACCÉS I A LA PORTABILITAT DE LES DADES

Els clients, usuaris o visitants del lloc web tenen dret a obtenir en tot moment informació sobre les seves dades personals que tracti TURISME RURAL MAS RAMADES, de conformitat amb l’article 15 del RGPD.

Així mateix tindran dret a rebre informació sobre les seves dades personals tractades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable sense que pugui ser impedit.

 

DRET DE RECTIFICACIÓ, LIMITACIÓ I SUPRESSIÓ DE LES DADES

D’acord amb els articles 16, 17 i 18 del RGPD els usuaris tenen dret a sol·licitar la rectificació, limitació i la supressió de les seves dades.

El dret de rectificació sempre que existeixi un error en les dades tractades.

El dret de limitació si existeix un motiu per impugnar l’exactitud, o si es per un tractament il·lícit de les dades,

En el cas que el tractament es basi amb l’interès legítim de l´establiment de turisme rural, el client o l´usuari del lloc web podrà formular el dret d’oposició d’acord amb l’article 21.1 del RGPD.

MENORS D’EDAT

Els menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a TURISME RURAL MAS RAMADES, sense el previ consentiment dels seus pares i / o tutors legals.

En cas que TURISME RURAL MAS RAMADES detectés que el contractant dels serveis que ofereix el lloc web és menor de 14 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o, si s’escau, l’autorització dels seus pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

 

QUINES MESURES DE SEGURETAT DIGITAL TÉ IMPLANTAT el LLOC WEB?

TURISME RURAL MAS RAMADES informa que té implantades a traves dels seus proveïdors tecnològics i els serveis que ens proporcionen, les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal del client i l’usuari i que eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

 

XARXES SOCIALS

TURISME RURAL MAS RAMADES disposa de perfils a les xarxes socials de Instagram, Facebook i Twitter amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir de canal d’atenció i interacció social.

 

 

POLÍTICA DE COOKIES

 

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de dades que es reben en el terminal des del lloc web visitat i s'usen per registrar certes interaccions de la navegació emmagatzemant dades que podran ser actualitzades i recuperades. Aquests arxius s'emmagatzemen en l'ordinador de l'usuari i contenen dades anònimes i no perjudicials per al seu equip. S'utilitzen per recordar les preferències de l'usuari, com ara l'idioma seleccionat, les dades d'accés o la personalització de la pàgina.
Les cookies també poden ser utilitzades per registrar informació anònima sobre com utilitza el lloc el visitant. Per exemple, des de quina pàgina web hi ha accedit o si ha utilitzat un origen publicitari per arribar-hi.

 

Tipus de cookies

 • Cookies pròpies: són aquelles generades per la pàgina que està visitant.
 • Cookies de tercers: són aquelles generades per serveis o proveïdos externs, com ara Facebook, Twitter, Google, etc.
 • Cookies tècniques: les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al funcionament correcte d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix. Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, gestió del temps de resposta, rendiment o validació d'opcions, ús d'elements de seguretat, compartició de contingut amb xarxes socials, etc.
 • Cookies de personalització: permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generales de la pàgina web. Per exemple, definir l'idioma, la configuració regional o el tipus de navegador.
 • Cookies analítiques: són les utilitzades per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris amb la finalitat de millorar l'oferta de productes i serveis. Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de més interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.
 • Cookies de publicitat: permeten la gestió dels espais publicitaris d'acord amb criteris concrets. Per exemple, la freqüència d'accés, el contingut editat, etc. Les cookies publicitàries permeten, a través de la gestió de la publicitat, emmagatzemar informació del comportament a través de l'observació d'hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l'usuari, per oferir-li publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.
 • Cookies de sessió: són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'esborren quan acaba de fer-ho.
 • Cookies persistents: aquelles que queden emmagatzemades en el dispositiu de l'usuari durant un temps, facilitant així el control de les preferències triades sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Per què Turisme Rural Mas Ramades pot fer ús de les cookies?

Aquesta pàgina web, únicament utilitza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers (Cdmon.com, Google Analytics), que en cap cas tracten dades de caràcter personal ni capten hàbits de navegació per a finalitats publicitàries.

Podem fer ús de cookies estrictament necessàries i essencials perquè vostè faci servir el nostre lloc web i pugui moure's lliurement, utilitzar àrees segures, configurar opcions personalitzades, etc. A més, utilitzem cookies que recullen dades relatives a l'anàlisi d'ús del web. Aquestes s'utilitzen per ajudar a millorar el servei per al client, mesurant l'ús i el rendiment de la pàgina per optimitzar-la i personalitzar-la.

Per això, en accedir a la nostra web, en compliment de l'article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, en tractar cookies d'anàlisi, li hem sol·licitat el seu consentiment per al seu ús i facilitat informació de les mateixes, que en tot cas s'instal·laran passat un termini de temps prudencial perquè l'usuari tingui temps de decidir prestar el seu consentiment o no.

També podem tenir enllaços de xarxes socials (com Facebook o Twitter). TURISME RURAL MAS RAMADES no controla les cookies utilitzades per aquests webs externs. Per a més informació sobre les cookies de les xarxes socials o altres webs aliens, aconsellem que revisi les seves pròpies polítiques de cookies.

Què vol dir acceptar les cookies?

Si accepta les nostres cookies, ens permet la millora del web de TURISME RURAL MAS RAMADES per oferir-li un accés òptim i donar-li un servei més eficaç i personalitzat.

A més, vostè pot configurar el seu navegador per establir que només els llocs web de confiança o les pàgines per les quals està navegant en aquest moment puguin gestionar cookies, la qual cosa li permet seleccionar les seves preferències.

Amb aquesta política, TURISME RURAL MAS RAMADES demostra el compromís adquirit amb la legislació vigent sobre l'ús de cookies, donant-li informació perquè vostè pugui comprendre quin tipus de cookies utilitzarem i per què ho fem. Amb això pretenem proporcionar-li transparència en relació a les dades tractades durant la navegació feta des del seu equip en el nostre web.

Aquesta política es revisa periòdicament per assegurar la seva vigència, per la qual cosa pot ser modificada. Li recomanem que visiti la pàgina amb regularitat, on l'informarem de qualsevol actualització.

Com desactivar o eliminar les cookies?

Per complir amb la legislació vigent, hem de demanar-li permís per gestionar qualsevol tipus de cookies de caràcter no tècnic.

Li recordem que si fem ús de qualsevol dels tipus de cookies no tècniques relacionades en els apartats previs, li ho preguntarem explícitament. Si li fem aquesta pregunta i l´usuari decideix no autoritzar el tractament indicant-nos que no hi està d'acord, només utilitzaríem les cookies tècniques, ja que són imprescindibles per navegar pel nostre web. En aquest cas, no emmagatzemaríem cap cookie. Si continua navegant pel nostre lloc web sense denegar-ne l'autorització sol·licitada, això implica que n'accepta l'ús.

Tingui en compte que si rebutja o esborra les cookies de navegació per al web de TURISME RURAL MAS RAMADES, no podrem mantenir les seves preferències, algunes característiques de les pàgines no estaran operatives, no podrem oferir-li serveis personalitzats i cada vegada que navegui pel nostre web haurem de sol·licitar-li de nou la seva autorització per a l'ús de cookies.

Si, tot i això, decideix modificar la configuració del seu accés a la pàgina web, ha de saber que és possible eliminar les cookies o impedir que es registri aquesta informació en el seu equip en qualsevol moment mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del seu navegador:
Configuració de cookies d'Internet Explorer
Configuració de cookies de Firefox
Configuració de cookies de Google Chrome
Configuració de cookies de Safari

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions, per la qual cosa no podem garantir que s'ajustin completament a la versió del seu navegador. Per evitar aquests desajustos, pot accedir directament des de les opcions del seu navegador que es troba generalment al menú d'Opcions, a la secció de "Privadesa".

 

 

E-mail:info@masramades.com

event
event
Cerrar
Call Now Button
WhatsApp chat